UPOLE WA MUANU BIN ZAYEDA

Amiri huyu aliyekuwa akitawala nchi ya iraq alijulikana sana kwa ukarimu na upole wake, hata waarabu humpigia mfano, kwa kusema ; "Fulani mpole kuliko Muanu bin zayeda".

Mbedui mmoja aliposikia juu ya upole na ustahamilivu wa amiri huyu akaona bora ende kumjaribu.

Mbedui;

Kumbuka ewe wetu kiongozi unakumbuka ulipokuwa ukivaa ngozi na nguo za kifakiri?

Amiri Moanu bin Zayeda:

Nakumbuka hayo wala sisahau.

Mbedui:

Kwa hivyo mtukuze mola wako aliyekupa mawili - Kutawala nchi yako na kukuwezesha kuvaa na kukalia hariri.

Amiri Moanu bin Zayeda:

Subhaana llah, subhaana llah.

Mbedui:

Basi sikiliza mimi sitokupa heshima ya ki amiri, tena maneno haya naya nakariri maana hustahiki wewe salamu ya ki amiri.

Aamiri Moanu bin Zayeda:

Ewe Ndugu mwarabu! salamu ni sunnah, ukitaka toa, usipotaka usitoe.

Mbedui:

Kuishi katika nchi yako sitaki, bora niishi fakiri, nitaihama Iraqi madamu wewe amiri.

Amiri Moanu bin Zayeda:

Ewe ndugu wa kiarabu, kama unataka kuishi jirani na sisi, tunakukaribisha, la hutaki, tunakutakia usalama katika safari yako .

(kwa vile jina la babake amiri huyo ni Zayeda, na maana yake ni "aliyezidi", basi mbedui akambadilisha na kumwita "aliyepungua" .

Mbedui akasema:

Mwana wa alopungua, ninyoshee dinari mbili, safari nishaamua kesho mimi narahili

Aamiri Moanu bin Zayeda :

Mpeni dinari elfu zimsaidie katika safari yake.

Mbedui baada ya kuzipokea dinari elfu hizo akasema;

Kumbe wewe si mpaji kumbe wewe ni bakhili nilikuwa nataraji utanipa kwa kithiri

Amiri Moanu bin Zayeda:

Muongezeeni elfu nyingine.

Mbedui alizipokea kisha akasema;

Namuomba mtukufu, akupe nguvu tamamu sijaona wako kufu baina ya wanadamu.

Aamiri Moanu bin Zayeda:

Muongezeeni elfu nyingine.

Mbedui (baada ya kuzipokea);

Ewe amiri, mimi nimekuja na nia ya kukujaribu upole wako kutokana na niliyokuwa nikiyasikia juu yako. kwa hakika Mwenyezi Mungu amekupa upole ambao wangeligawiwa watu wote duniani basi ungewatosha .

Amiri Moanu bin Zayeda:

Ewe kijana, dinari ngapi ulizokwishampa?

Kijana:

Dinari elfu tatu.

Amiri Moanu bin Zayeda:

Muongezee dinari elfu tatu nyingine .

Mbedui alizichukua dinari hizo na kumshukuru kwa ukarimu wake.

Kwa ajili hii akawa anapigiwa mifano amiri huyo kwa upole na ukarimu wake.

MUHAMMAD FARAJ SALEM AL SAIY