Adabu Na Tabia Njema

Mtoto Umleavyo

Tamaa

Upole wa Muan Bin Zaedah

Kuhitalifiana

Nyoyo

Moyo Safi

Onyo juu ya Kivazi

Hasada na Madhara

Kuhitalifiana

Kwa Eimu Yao

Maneno ya Hekima

Mwanamke wa Kiislamu

Nyumba ya Kiislamu

Sifa za Muislamu

Waislamu ni Ndugu