Dalili za Siku ya Kiama

Faida za Sala ya Alfajiri
Mazungumzo ya Ajabu
Waislamu ni  Ndugu
Miezi Mitakatifu
Mjuwe Adui Yako
Hisia ya Sita
Dhul Hijjah (Siku Zilizobarikiwa)
Ewe Mwanamke
Idadi ya Waislamu
Jina la Msikiti
Kipi Kilichokuleta Ewe Omari?
Kuamrisha Mema
Kuhitalifiana
Ummati Bora
Mafunzo Katika Hijra
Riyaa
Utaifa au Uislamu?
Roho - Nafsi na Moyo