Khushuu ndani ya Swala

Ndugu wa Kunyonya

Sala ndani  ya ndege

Kuchora 'Tattoo'

Janaba
Kulipa Raka-a
Naweza Kumtaliki?
Si Dhambi Juu ya Walioamini
Kuhamisha Makaburi
Kustanji Kwa Karatasi
Kupangusa Viatu
Kufuga Makucha
Kulipa Sajda
Nuksi
Kuelekea kibla
Qurani na Hedhi
Mbuzi wa Udh'hiyah
Masturbation