Hija na Umra
Hija ya Mtume (saw)
Ziara ya Madina
Hija ya Mwenye Deni
Historia fupi ya Al Kaaba
Msikiti wa Makkah Baytul Maqdis
Ijumaa na Arafaat