Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tumefanikiwa kupiga chapa kitabu cha 'Makhalifa Walioongoka'

Anayetaka copy yake atuandikie 'mawaidha@hotmail.com' na iwapo anaishi katika Ghuba basi awasaliane kwa simu na Muhammad Faraj Salem - Tel-050-4427627 - Abu Dhabi